Marathi Sex Stories Chinnalpana

Marathi Sex Stories Chinnalpana

माझे पाऊल वाकडे पडले आहे. याचे कारण माझी चुलत बहिण वंदना हि आहे. मी शिकत आहे . मी दिसायला खूप सुंदर आहे. सर्वजण माझ्या मैत्रिणी माझी तारीफ करतात माझ्या सौन्दर्या बद्दल. मी गोरी दिसायला

read more

Marathi Sex Stories mast zawadi

Marathi Sex Stories mast zawadi

मी एक २८ वर्षाम्ची विवाःईत स्त्री आहे.२ वर्षाम्पुर्वी मी एका पॆशेवाल्य़ा बिजवराशी लग्न केले आहे.माझ्य़ा नव~य़ाचे वय आहे ४५.मी गरीब घरची असल्य़ामुळे त्याच्य़ाशी लग्न केले.माझ्य़ा

read more

Marathi Sex Katha

Marathi Sex Stories Marathi Sex Katha

माझ्या दुकानाच्या बाजूलाच तिचे लहानसे दुकान रोज थाटते ती. पलिकडे हमीदचा फळाम्चा स्टा~म्ल आहे. तो नेहमी कमलाबाईची खोडी करत असतो. कधी तिला म्हणतो, “ये कमली मेरा केला खाती क्या? देख

read more

Marathi Sex Story

Marathi Sex Stories My first marathi desi sex story

मी जीना उतरुन रस्त्यावर आलो. रिक्षाला हात करुन थांबविण्याचा प्रयत्न करुन पाहिला पण एकही दाद देइल तर शपथ. शेवटी त्यांचा नाद सोडुन जवळच असलेल्या बसस्टॉपवर बसची वाट पहात उभा

read more

एक प्रचिन चावट कथा 2

Marathi Sex Stories एक प्रचिन चावट कथा (Marathi Chawat Katha from ancient India) 2

राजाने आश्चर्यांने मातेला विचारले “माते आज इतकी काय निकड आहे की तु इतक्या तिव्र वेगाने पुजेला आरंभ करु पाहत आहेस?”

“राजा आजचा दिवस खुप महत्वाचा

read more

Marathi Chawat एक प्रचिन चावट कथा 1

Marathi Sex Stories एक प्रचिन चावट कथा (Marathi Chawat Katha from ancient India) 1

हजारो वर्षापुर्वी भारतवर्षात राजगड नावाचे एक राज्य होते. त्यावेळच्या अत्यंत प्रगत समजल्या जाणाऱ्या प्रदेशात या राज्याची गणना होत असे. तिथली राज्यव्यवस्था

read more

Marathi Sex Stories मराठी चावट कथा 3

Marathi Sex Stories मराठी चावट कथा 3

“बेबी मला तुझे दुदु दे ना”

“प्या! चांगले पोट भर प्या!!”

समीर वेळ न दवडता तिचे दुधाने भरलेले गोळे हातात पकडले व स्तनाग्र ओठात कैद करुन चोखायला लागला. एकामागुन एक चोखुन

read more

Marathi Sex Stories मराठी चावट कथा 2

Marathi Sex Stories मराठी चावट कथा 2

“बेबी आता एक सीन संपला. फिल्म अजुन बाकी आहे.” ती जरा उत्तेजीत वाटली, म्हणुन समीरने विचारले, “तुला आवडली आहे ना? मजा येतेय ना?” तिने डोके हलवुन होकार दिला.

मुलगी शाळेतुन

read more

Marathi Sex Stories मराठी चावट कथा 1

Marathi Sex Stories मराठी चावट कथा 1

समीर त्याच्या “डेन”मधे लॅपटॉप उघडुन त्यासमोर बसला होता. त्याने मेल चेक केले व त्याने त्याच्य आवडत्या मराठी चावट कथा ग्रुपचे पेज उघडले. ग्रुपवर नवीन पोस्ट केलेल्या

read more

Marathi Latest Sex Story Part 4

Marathi Latest Sex Story Part 4

begamecyaa uraatalee dhaDdhaD vaaDhalee. ticaa shvaas joraat caalaayalaa laagalaa. tice moThe DoLe ajunahee visphaarale. kasaabasaa tine ticyaa kaamuk bhaavanaaMnaa aavar ghaalat tine tyaace liMg soDale v tee tyaalaa daMDaane pakaDun tee tyaacyaakaDe paahu laagalee.

begamece camakate hirave DoLe, tice lakhaakaNaare hire, daagadaagine, daMDaavar jaaNavaNaaree ticyaa shareeraacee dhag, tyaane kadhee n anubhavalelaa ticyaa aMgaacaa maadak vaas, yaane bhivaa bhaaraavalaa

read more